Årsmøte

a) Årsmelding.

b) Revidert rekneskap.

c) Val av:

– leiar for eitt år.

– to styremedlemer for to år (av fire

styremedlemer går to ut annakvart år).

– to varamedlemer for eitt år.

– to revisorar for to år.

valnemnd på tre medlemer for eitt år.

e) Innkomne framlegg.

Alle som møter fram og som har betalt

medlemskontingent for siste år, kan stemme. Eitt

medlemskap gir ei stemme. Saker som skal behandlast

på årsmøtet må vere innkomne til styret seinast åtte

dagar på førehand.