Intervju

Disse intervjua blei gjorde av Lions på Sula. Sula Sogelag har fått tatt over disse banda. Vi vil i første omgång publisere utdrag frå dei månge lydbanda. Alle banda er digitaliserte, men det står att en del digital «renovering». Målet er at du skal få høyre alle.


Olivia Brathaug f.06.10.1885, blir intervjua av Børre Vegsund 09.11.1984.


Nina Stadsnes Humlen


Jakob I. Veibust f. 10.01.1890, blir intervjua av Børre Vegsund. Dette intervjuet er publisert i si heilheit. Det er gjort få og minimale forbedringar på lyden.


Olav O Veddeng f.18.11.1894, blir intervjua av Børre Vegsund 06.11.1984