Intervju

Sulalendingar fortel om gamle dagar
Midt i 1980-åra tok Lions Club Langevåg initiativet til å gjere lydopptak av samtalar med eldre sulalendingar om livet før i tida. Lions-klubben har gitt Sula Sogelag løyve til å publisere desse opptaka. Helge Solevåg har digitalisert og redigert dei.


Elias T Flatnes (1899‒1990)

  • frå Langevåg
  • tekstilarbeidar på Devold, emissær
  • intervju: Børre Vegsund 21.11.1984
  • Emne: barnearbeid, gardsarbeid, lineegning, fisketørking, mat, skulegang, stølar og stølsvegar, torvspading, omgangsformer, formidling av nyhende, foreiningsliv, vekkingsmøte, musikklaget på bedehuset, Israel-tur.

 


Hilmar Vågnes (1892‒1989)

  • frå Vågneset
  • gardbrukar og fiskar
  • Intervju: Børre Vegsund 16.3. og 13.4.1985.
  • Emne: fiske på Borgundfjorden (1901) og ved Furkenholmen (1913/14), dramatisk uvêr 1909, notlaget på Kipperberget, den dramatiske «Solo»-natta 1901, om Våge-garden, krøterleiting, mjølkelevering, gardsarbeid, vêrlaget før, krøterhandel, korndyrking, mat, lys og varme, arbeid innandørs.

 


Jakob I. Veibust f. 10.01.1890, blir intervjua av Børre Vegsund.


Johannes Devold f.19.12.1905 blir intervjua av Børre Vegsund og Oskar Molvær


Josefine Fiskerstrand f. 27.04.1880


Julius Eikremsvik f.30.08.1897  blir intervjua av Børre Vegsund 16.03.1991


Karl M Moldvær


Mina Stadsnes Humlen


Olav O Veddeng f.18.11.1894, blir intervjua av Børre Vegsund 06.11.1984


Ole Pella Wedde


Ole Wedde


Olivia Bratthaug


Harald Vangsnes og Hans Vågnes


Robert Nymark


Steffen Saure


Sverre Grøndahl