Årsskrift

Alle årsskrifta kan kjøpast hos Sulaposten

Innhaldsliste 1994-2017

 • Om årsskriftet
 • Helsing frå ordføraren, av Ivar H. Molvær
 • Takk til skriftstyret, av Roar Tynes
 • Kalde vintrar og samferdselsproblem i Mauseidvåg,                                              av Knut Olav Iversen
 • Fortidsminder og sagn, av Jørgen Veibust
 • Ole Alsing – futen i Bjørkavågen, av Odd Sørås
 • Lite tjuveri – stor straff, av Magnar Kruse Bjørge
 • Anthon Lerheim – en sunnmørsk oldsaksamler, av P. Stensager
 • Hans Strøm om Sulen eller Suløen. Frå «Søndmørs Beskrivelse»
 • Litt om posthistoria i Langevåg frå 100-årsskiftet fram til i dag,                            av Egil Svarstad
 • Vegnamn som fortel historie, av Sigmund Molvær

1995: Sula og sulalendingar under krigen

 • Forord
 • Frå Fred til krig
 • Forsvarsvilje, mot og oppfinnsomhet preget sivilbefolkningen, av Thor Kringstad
 • Bomber over Sula, av Oddbjørg Blindheim
 • Møte i «Samvirkelaget» på Stuguflåten hotell i april 1940 av Jon Dybvik
 • Nils Digernes, krigsdeltakar og motstandsmann, av Børre Vegsund
 • Bombesikkert rom i Langevåg, frå Sunnmørsposten
 • Rikard Humlen, krigsdeltakar og motstandsmann, av Harald Sunde
 • Tur/retur Sula 1940–45, av Lauritz Humlen
 • Karl Solevågseide fortel frå krigen, av Rolv Ukkelberg
 • Sula-båtar som «gjekk vest», av Jan Erik Andreassen, Frank Vågnes og Reidar Melbø Helgesen
 • Deltakar i Slaget om Atlanteren, Peder Valldal, av Sigmund Molvær
 • Heimefrontverksemd på Sula under krigen, av Knut Olav Iversen
 • Illegale aviser
 • Arrestert av Gestapo, av Knut Olav Iversen
 • «Leve Kongen», av Idar Skaar
 • Sulalendingar på Grini, av Sigmund Molvær
 • Atten måneder i tysk fangenskap, av John Leinslie
 • Matauke i Langevåg i krigsårene 1940–45, av Frode Nordal Vegsund
 • Nokre matoppskrifter frå krigsåra
 • Matvise frå 1942
 • Sulagut under krigen, av Idar Skaar
 • Peilestasjonen på Eltrane, av Sigmund Molvær
 • Nasjonal plystring frå Nakken, av Knut Olav Iversen
 • Eit høveleg barkekar, av Oddvar Molvær
 • Krigsvitsar
 • Trafikk og trafikkvanskar i krigsåra, av Jon Dybvik og Reidar Sunde
 • Sulalendingar på fjordatur 1944, av Karsten Skaar
 • Arbeidstenesta – A-T, i krigsåra 1940-45, av Reidar Andersen
 • Borgund kyrkje, sulalendingane si kyrkje, av Børre Vegsund
 • «Her er London med nyheter på norsk»
 • 4 mann frå Langevåg omkom ved flyangrepet på Laksevåg, av Sigmund Molvær
 • Dei falne frå Sula
 • Frå krig til fred
 • Krigen endeleg over, Noreg er atter fritt, av Idar Skaar
 • Kven heiste flagget, av Børre Vegsund
 • Første 17. mai etter krigen, av Sigmund Molvær
 • Sponsorliste

1996: Tomme tun og stille stølar på Sula

 • Forord
 • Gamle grendi, av Ivar Aasen
 • Litt om livet på ein gard i gamle dagar, av Bia Andresen
 • Språklege forminne på Sula, av Alv G. Nordal Muri
 • Kyrkjebø
 • Vandring på historisk grunn, av Jim Arve Røssevold
 • Svart sjelenaud på Sula – Svartedauden og tida som følgde av Jarle Sulebust
 • Det tomme tunet Plassen
 • Teigblanding – teigskifte, av Ove Kaldhol
 • Bumerke på Sula, av Arne E. Dybdal
 • Den gamle busetnaden på Langevågsholmane, av Sigmund Molvær
 • Skarhaug-Knut – nybrotsmann og fiskarbonde, av Frank Vågnes
 • Eikremsvikane, av Børre Vegsund/Borgny Molvær
 • Nøringset, av Borgny Molvær og Rolf Ukkelberg
 • Eikremshjellen, av Borgny Molvær
 • Om sætrar og sætring på Sula, av Sigmund Molvær
 • Sponsorane våre

1997: Næringsliv på Sula i nær fortid  

 • Elvane ga grunnlaget for industrien på Sulalandet,av Anthon Iversen
 • Fabrikkverksemda på Tennholmen, av Sigmund Molvær
 • Lundal Ullvarefabrikk A/S, av Margot Ellingsæter til av Borgny Molvær
 • Holen Notbøteri, av Reidar Melbø Helgesen
 • Is-skjering – ei god attåtinntekt, av Sigmund Molvær
 • Verksemdene i Vågeneset, av Øystein Ramsli til Frank Vågnes
 • Sjøbuda Skjoldheim, Eidsnes, av Rolv Ukkelberg
 • Klippfisktørking på vorar, berg og hjellar, frå Sulaposten nr 3/97
 • Salen Røykeri, av Kjell Vågnes
 • Brødrene Kraasbyes EFTF. A/S, av Berit Kristin Aaland
 • Storreingjering på Kraasbye-fabrikken siste arbeidsdag før jul, Jon Dybviks artikkel i Sulaposten 25.des. 1985
 • Fargeriet i Kilda, av Petter Vegsund
 • Volle-fargeriet i Mauseidvåg, av Sigmund Molvær
 • Holen Trelast og Trevarefabrikk, av Olga Myklebust og Rangvald Sandvik
 • Humlen Industri AS, av Bertel Humlen
 • TO-MO Veveriet AS, av Ivar H. Molvær
 • Østers-eventyret i Solavågen, av Andreas Magerholm
 • Petter Vegsund & Sønner AS, av Marit Bolstad
 • Furnes Jern og Metall, av B.M
 • Petter Jarnes-Fabrikken, av Otto Jarnes
 • Borgund Miniralvannfabrikk, av Kjellaug Karlsen
 • Møre Teppefabrikk, av Gudleik Digernes
 • Hamna-fabrikken, av Sigmund Molvær
 • Kvalitetsbygg, av Rolv Ukklelberg
 • Sunde Trevareverksted/Sunde Trevarefabrikk, av Marit Bolstad
 • Øvregårds Trykkeri, av Frank Vågnes
 • Molvær Isolering, av Borgny Molvær
 • Det var ein gong, arbeidsbestemmelsane 1863-1872 hos Devold Fab
 • Sponsorane våre

1998: Sula Sogelag

 • Langevåg kyrkje 50 år
 • Ved nedlegginga av grunnstein til Langevåg Kapell
 • Langevåg kirke en sann folkekirke, reist ved kjærlighet og offer.
 • Salme til vigsling av Langevåg kyrkje
 • I bryllaup i året 1919
 • Minne frå ei fjern barndomstid
 • D/S «Thorolf» – båt med mange, spennande liv
 • Ein tur med D/S «Torolf»
 • «Som militær han er et funn»
 • Om kongeferder på Sunnmøre i dansketida.
 • Kongen og Kronprinsen vitjar Langevåg
 • Den store fabrikkbrannen i Langevåg 30. mars 1950
 • Kildebuda
 • Tekstil & Vinyl.
 • Den siste bjørn på Sula
 • Sula Sogelag.
 • Sponsorane våre

1999: Kjentfolk frå Sula

 • Til lesarane
 • Bjarne Bjørkavåg, Sulapolitikaren som fekk ærestittel «general» av Halvard Ramnefjell
 • Med framtida i hendene – Lina Tafjord, av Borgny Molvær
 • Overlege Bernt Longva, av Elias Dybvik
 • Nymark-Rasmus, ein bygdedoktor på det beste, av Børre Vegsund
 • Sina Løken, misjonær, diakonisse, sjukepleiar, av Reidar Løken
 • Ole Rørstad, av Ester Rørstad
 • «Vike-Karl», heidersmannen i Eikremsvikane, av Heidi E. Lindaas
 • Vike-Karl, av Karl Jensen Eikremsvik
 • Inga Tusvik, av Knut Olav Iversen
 • Andreas Nicolai Juliebø, Sulalendningen som vart gruveprest i Kiruna av Ottar Vegsund
 • Helene Bjørkavåg (Petter-Ælina), av Margrete Bjørkavåg Bakke
 • Lisa Juliebø, ei sers sterk og modig kvinne, av Oddny Kringstad
 • Laurits Andanes, innflyttar og kjær sambygding, av Knut O. Iversen
 • Alfred Otto Lehemann, Tysk innvandrar til Norge og Sula av Andreas Magerholm
 • Sorenskrivar Malchior Falch i Djupvika, av Sigmund Molvær
 • Musikkpioneren Arthur Andersen, av Mindor Førde
 • Jens Standal, av Jens Arne Molvær
 • Hermann Andresen, av Åse Molværemyr og Inger Andresen
 • Oddmund «Odda» Sandvik, Tusenkunstnar med skjemt og alvor av Peter Hesseberg
 • Han Synns-Nils i Sula, av Ingolf Hareide
 • A.R. Svarstad, av Ola Matti Mathisen
 • Bernt Sunde, eit overskotsmenneske med mange jarn i elden av Rolv Ukkelberg
 • Alesander Persson, Søndmøres almindelige Stotarkonge av Marit Bolstad
 • Futen i Vågneset var Norges første boktrykkar av Frank Vågnes
 • Sponsorane våre
 • Sula Sogelag

2000: Lagsliv og kultur på Sula

 • Lagsliv og kultur på Sula
 • Til lesarane
 • Då hornmusikken kom til bygda, av Johan Måseide
 • Minne frå musikklivet i Langevåg frå 1890-åra, av Edvard Davnes
 • Solevåg blokkfløyteorkester, av Rolv Ukkelberg
 • Scala Trio, av Ottar Anderson
 • Blåklokken, av Alice Reitehaug
 • Langevåg mannskor, av Sigmund Molvær
 • Litt om fråhaldssaka på Sula, av Sigmund Molvær
 • Boksamlingar, av Elisebeth Kjerstad og Idar Skaar
 • Måseidvåg boklag, av Knut Olav Iversen
 • Om lags- og foreningsarbeid på Fiskarstranda, av Wenche Valseth
 • Fiskarstrand Husmorlag 1954-1996, av Borghild Tranvåg
 • Kristent arbeid i Mauseidvåg, av Marit Bolstad
 • Sula Frikyrkje, av Roar Tynes
 • Fritidsaktiviteter i Solevåg i farne tider, av Andreas Magerholm
 • Gamankveldane, av Knut Olav Iversen
 • Jonsokfeiring i Aurehola, av Sigmund Molvær
 • Ungdomslaget Vardevakt, av Marit Bolstad
 • Kameraten, av Marit Bolstad
 • Tomtevask-demonstrasjonen 8.juni 1951, av Marit Bolstad
 • Noko om skuleskipnaden på Sula i eldre Tider, av Bernt Sunde
 • Den første middelskulen/realskulen i Langevåg, av Ottar Vegsund og Torvald Kjærstad
 • Speidararbeid for jenter i Langevåg 1966-1982, av Randi H. Lerheim
 • Speidargut i Mauseidvåg, av Sigmund Molvær
 • Sponsorarane våre
 • Sula Sogelag

2001: Sula før i tida

 • Til lesarane våre
 • Sulasongen, av Anna Skeide
 • Attersyn, av Jon Dybvik
 • Bygda i gamal tid, av Bernt Sunde
 • Sulamålet før og no, av Asbjørn Eikrem
 • Ein bytur i 1934, av Andreas Magerholm
 • «Solon»-natta 17. desember 1901, av Arne E. Dybdal
 • D/S «Kårstein» båten som forsvant-ei uløyst gåte, av Borgny Molvær
 • Tre kvart århundre i arbeid for trengande Langevåg Helselag 1924-2000 av Roar Tynes
 • Gullsmeden på herregarden, Simon Henrik Svane på Molvær av Bjørn Jonson Dale
 • Torpederinga av ”smørbåten Eisstrom”, av Åge Fylling
 • Langevåg Sangforening, av Sigmund Molvær
 • Frå makketroe til flugestang, av Børre Vegsund
 • To historier om Devolds ”Blaatrøier, av Guri Tølløv
 • Klokkene frå Betlehem, av Marie Ramstad

2002: Sula i fortid, notid og framtid

 • Sula, dens fortid, nutid og fremtid, av Anth. Lerheim
 • Kampen for Sula som eigen kommune, av Halvard Ramnefjell
 • Soga om Sulagruppa, av Magny Hammer
 • Peder Vasset, av Olav Øren
 • Då Sula vart herre i eige hus, av Øystein Grønmyr og Asbjørn Tryggestad
 • Målsetjingsdebatt for Sula kommune 25. august 1977 av Øystein Grønmyr
 • Ein prat med pionerar 25 år etter, av Rolf Solevåg
 • Frådelinga av Sula, av Gustav Flisnes
 • Sula i dag-ein kommune med framtid?, av Egil Weltzien Holst
 • To bilder av Sula Kommune år 2015, av Jørgen Amdam
 • Ungdomar om Sula si framtid, av Robin Erdal 9c, Marita Røren Dyb 9b Tor-Erik Humlen 9c, Maria W. Fylling 9c
 • Sula Sogelag 10 år, av Roar Tynes

2003: Handel og ferdsel på Sula

 • Rutebåttrafikken over Borgundfjorden, av Marit Bolstad
 • Gamle, nedlagde butikkar på Sula, av div. bidragsytrar
 • Stikkordsregister

2004: Sogeglimt frå Sula

 • Sulalendingar i Tysklandbrigaden, av Roar Tynes med fleire
 • Når ble Sula befolket?, av Arne Øvrelid
 • Utdrag frå tre dagbøker, av Børre Vegsund
 • «Foreningen for Fyllingen Kreds Vel», seinare «Langevåg Vel» av Sigmund Molvær
 • A/L Borgund Kalkverk (Borgund Kalksteinsmølle) 1921-1968 av Wenche Valseth
 • Småbakkar i skulekrinsen Vedde – Sandvika på 1930 talet, av Idar Skaar
 • Hoppbakkane på Indre Sula, av Bente Iversen Breivik
 • Skihopping på Eidsnes, av Rolf Solevåg
 • Olav Nerland, av Marit Bolstad
 • Tysklandsbrigaden i alfabetisk rekkefølge

2005: På skuleveg i Sula

 • Dei eldste skulane på Sula, av Sigmund Molvær
 • Festkvade ved vigsla av Fyllingen nye skole i Langevåg 17. aug. 1930 av Peter Worren
 • Skulestell på Sula for 50-100 år sidan, av Sigmund Molvær
 • Økonomi, av Marit Bolstad
 • Attforteljing, av Marit Bolstad
 • Veibust skule, av Bente Iversen Breivik
 • Solevåg skule, av Rolv Ukkelberg
 • Måseide skule, av Marit Bolstad
 • Undervisningsmateriell frå gamal tid, av Marit Bolstad
 • Skulen på Søre Sula, av Sigmund Molvær
 • Fiskarstrand skule 1893-2005, av Wenche Valseth
 • I 75 år på Djupdalshaugen, av Jan Erik Andreassen
 • Molvær skule, av Børre Vegsund
 • Framhaldsskulen på Indre Sula
 • Frå realskule til ungdomssteget i 9-årig grunnskule, av Karl Kjerstad
 • Møre Ungdomsskule i Langevåg, av Steinar Farstad
 • Kunstnarisk utklekkingsanstalt i Langevåg, av Roar Tynes
 • Vidaregåande skule på Sula, av Atle Grebstad Eliassen
 • Røyking på skulen, av Sigmund Molvær
 • Skuleminne frå hundre år attende, av Børre Vegsund
 • Vi hadde stor respekt for skulen og lærarane av Jan Erik Andreassen
 • Årsmelding for 2004

2006: Sogeglimt frå Sula

 • Borgundfjordfisket, av Roar Tynes
 • Ein gong fiskar alltid fiskar, av Roar Tynes
 • Fiskarliv i Hustruhamn for om lag 100 år sidan, av Børre Vegsund
 • Mauseidvågen – ein lugom fiskevåg, av Sigmund Molvær
 • Suløy Fiskarlag, av Terje E. Blomvik
 • Fisketørking i Solevåg, av Knut Asbjørn Solevåg
 • På sjøbudarbeid i 40-åra, av Rolf Solevåg
 • Fisketilverking – ei stor næring på Sula, av Bente Iversen Breivik
 • Sembuda – Brødr. Remø AS, av Marit Bolstad
 • Rafaelbuda, av Bente Iversen Breivik…
 • Ein mannsalder med sjøbuarbeid, av Bente Iversen Breivik
 • Olav Dybvikstrand (Petterneset), av Bente Iversen Breivik
 • Olav E. Fiskerstrand AS, av Bente Iversen Breivik
 • Roger Fiskerstrand AS, av Bente Iversen Breivik
 • Furnesbua, av Bente Iversen Breivik
 • Bratthaugbuda, av Bente Iversen Breivik
 • Korsnesbuda, av Bente Iversen Breivik
 • Sjøbuda Sunde, av Rolv Ukkelberg
 • Sjøbuda Skjoldheim, Eidsnes, av Rolv Ukkelberg
 • Første fiskebuda på Sula, av Bente Iversen Breivik
 • Valebuda, av Bente Iversen Breivik
 • Sundebuda, av Bente Iversen Breivik
 • Tradisjonsrike fiskerettar, av Marit Bolstad
 • Pelsdyroppdrett på Sula, av Roar Tynes
 • Ein pelsdyroppdrettar sin kvardag, av Roar Tynes
 • Røvavisa, av Ole Bernhard Molvær
 • Langevåg Tekstilarbeiderforening 1952-1992, av Bjørg Storås
 • Korleis nynorsk vart skulemål i Sula, av Rolv Ukkelberg
 • Alt vi leika med! av Sigmund Molvær
 • Hundredeåringen på Rabbeneset, av Odd Solnørdal
 • Årsmelding for 2005

2007: Sogeglimt frå Sula

 • På kjelke i Mausabakkane, av Oddvar Solevåg
 • Mausaskogane til glede og gagn, av Sigmund Molvær
 • Taustua, av Rolf Solevåg
 • Barnelosjen i Mauseidvåg, av Oddvar Solevåg
 • Bånsullar, av Bente Iversen Breivik
 • Telefon i Sula over 100 år, av Roar Tynes
 • Korleis utvandrarsoga for Sula vart til, av Arne E. Dybdal
 • Folkeopplysaren Sigmund Molvær, av Roar Tynes
 • Organisatoren, om Ansgar Slagnes, av Sindre Mørkedal
 • Oluf Måseide,eit arbeidsjarne og ein artig kar, av Bente Iversen Brevik
 • Kunstmålaren Olav J. Molvær, av Rolf Solevåg
 • Handelshuset Johan R. Sunde, av Halvard Ramnefjell
 • Siste smeden på Sula, av Rolf Solevåg
 • Gamle ord og uttrykk, av Marit Bolstad
 • Årsmelding 2006

2008: Sogeglimt frå Sula

 • Posten i Sula frå 1880-talet og fram til i dag, av Halvard Ramnefjell
 • Postordninga i Langevåg, av Børre Vegsund
 • Salen brevhus, av Roar Tynes
 • Orkevik brevhus, av Roar Tynes
 • Holen brevhus, av Roar Tynes
 • Djupvikstranda brevhus, av Olav Erdal
 • Fiskerstranda brevhus, av Einar Måseidvåg
 • Fiskarstrand postkontor, av Wenche Valseth
 • Valebukt Brevhus II, underlagt Ålesund postkontor, av Eina Måseidvåg
 • Posten i Mauseidvåg på 1900-tallet, av Einar Måseidvåg
 • Posten i Mauseidvåg, av Bente Iversen Breivik
 • Postkontoret på Eidsnes, av Halvard Ramnefjell
 • Postførande skip på Sunnmøre, av Einar Måseidvåg
 • Brev kryssar grenser, av Børre Vegsund
 • Då pop og rock kom til Sula, av Torgeir Havnegjerde, Svein Inge Vedde og Wenche Valseth
 • Lyd frå Farne tider, om Kjell Thorsen, av Odd Sørås
 • Han Andanes, av Ellty Måseidvåg
 • Vinterleiker, Sigmund Molvær fortel til Roar Tynes
 • Sommarfjøsen i Nakkehøla og mjølking i Solavågsmarka, av Rolf Solevåg
 • Naturleg farge, av Jostein Håland
 • Liv og leven i Mauseidvågen i forrie århundre, av Oddvar Solevåg
 • Årsmelding for Sula Sogelag 2007

2009: Sogeglimt frå Sula

 • Allheim – Mauseidvåg og Solevåg IL sitt klubbhus, av Bente Iversen Breivik
 • Betel, av Roar Tynes
 • Fiskarstrand Bedehus, av Thomas Blomvik
 • Friheim, av Marit Bolstad
 • Veibust Grendahus, av Gunnar Reitehaug
 • Indra Sula kyrkje, av Arne Lerheim
 • Klubbhuset til Sula Jeger og Fiskeforening, av Reidar Melbø Helgesen
 • Langevåg Bedehus, av Kjell Furnes
 • Langevåg kyrkje 50 år, av Arne Lerheim
 • Langevåg skytterlag-lagshus, av Ola Kåre Dybvik
 • LIL-tun, av Marit Bolstad
 • Fiskarstrand IL sitt klubbhus – Lømyra, Kjelder: T. Blomvik, L.Tranvåg, G.Åkre
 • Bedehuset i Mauseidvåg til teneste i meir enn 100 år, av Bente iversen Breivik
 • Ridehallen Sula Ride,og Fritidssenter AS, av Magny Hammer/Per Olav Moldvær
 • Rollonhytta blir til
 • Langevåg RødeKors; Nytt hus – ny giv, av Olav Hoff
 • Langevåg Røde Kors si hytte, av Arne Fausa og Sverre Skaar jr
 • Salem, av Roar Tynes
 • Solevåg bedehus, av Kjell Furnes
 • Speiderro, av Bente Iversen Breivik
 • Sula Frikyrkje, av Roar Tynes
 • Sulahallen, av Marit Bolstad
 • Sundsbu, av Mindor Solevåg
 • Grendahuset i Søre Sula, av Anne Lise Øen
 • Taustuhytta, av Bente Iversen Breivik
 • Vonhytta 1934-1984, av Karsten Skaar
 • Vonhytta 1984-2009, av Marthe Gjethammer
 • «Glimt», eigar Karl Kirkebø av Rolf Solevåg
 • «Hansemann»,eigar Karl Kirkebø.Rolf Solevåg
 • «Langevåg», Eigar Karl Kirkebø, Rolf Solevåg
 • «Salnes», (Salebolla), eigar Salen Røykeri, av Rolf Solevåg
 • «Arne», eigar Lars Dybvik, av Rolf Solevåg
 • «Festøy», eigar Lars Dybvik, av Rolf Solevåg
 • «Lilly I», eigar Lars Dybvik, av Rolf Solevåg
 • «Oddtun», Lars Dybvik, av Rolf Solevåg
 • «Transit», av Rolf Solevåg
 • «Elida», eigar Nicolay Dybvik, av Rolf Solevåg
 • «Sula» av Oddvar Solevåg
 • «Vegsund», av Oddvar Solevåg
 • «Langevåg» – ein slitar på Heisafjorden, av Børre Vegsund
 • D/S «Thorolf» , av Per Helge Nordstrand
 • «Brødrene av Aalesund», eigar Brødrene Kraasbye, av Einar Måseidvåg
 • Suløens selvhjelpsforening for Heste, stiftet 2.nov. 1891, av Knut-Asbjørn Solevåg
 • Ingrid Lied – oppvekstminne, av Bente Iversen Breivik
 • Frå teknikkens utvikling i Mauseidvåg, av Oddvar Solevåg
 • Veret til sjøs, av Oddvar Solevåg
 • Kvernhus i Maueidvåg, av Halverd Ramnefjell
 • Sagbruka på Mausa og Eikrem, av Halvard Ramnefjell
 • Årsmelding for Sula Sogelag 2008

2010: Sogeglimt frå Sula

 • Arne Tafjord- meir enn 35 turar i konvoyteneste på Atlanterhavet, av Børre Vegsund
 • Felttoget i Midt-Norge aprildagane 1940, av Halvard Ramnefjell
 • På flukt frå tyskarane i 1940, av Reidar Helgesen
 • Sulalendingar til England og Sverige under krigen 1940-45, av Arne E. Dybdal
 • Fange i tysk konsentrasjonsleirar, av Asbjørn Dybvik
 • Nyhetene fra London, artikkel frå Sunnmørsposten 29.6.1985
 • Mi ungdomstid som sulalending (1940-1959), av Odd A. Norstrand
 • Tragisk ulukke i Langevåg, av Børre Vegsund
 • Kvardagsliv under krigen, av Astrid Molvær Lindquist
 • Matauk, av Børre Vegsund
 • Røykasild frå salen var godt for synet, av Roar Tynes
 • «Vi ere en Nation vi med, vi Smaa en Alen lange» av Børre Vegsund
 • Barndomsminne frå krigen, av Halvard Ramnefjell
 • Først gong eg smakte sukkerdrops, av Halvard Ramnefjell
 • Langevåg under krigen, kjelde Helga Juul
 • Inger L. Volle Alnes- nokre barndomsminne frå krigen, av Bente I. Breivik
 • Niels Devold (1909-1975)- patriot på sin hals, av Børre Vegsund
 • Litt om mat og matauk etter krigen, av Marit Bolstad
 • Sula-soga, av Roar Tynes
 • Årsmelding for Sula Sogelag 2009

2011: Sogeglimt frå Sula

 • Hans Strøm på tur på Sula i året 1757, av Harald Gjøsund
 • Landevegens riddarar, – eller Dejlig å være norski Danmark, av Børre Vegsund
 • På biltur i 1948, av Reidar Melbø Helgesen
 • Vegvaktarar i Sula, av Anne-Lise Øen
 • Kvernhuset i Raudåna, av Elly Røbekk Måseidvåg
 • Ishus, av Halvard Ramnefjell
 • Ishuset i Raudåna, av Elly Røbekk Måseidvåg
 • Drivgarnsfiske på 50- og 60-talet, av Frank Vågnes
 • Pe-båten Sleipner – M 114 B, av Andreas Magerholm
 • Glimt frå krigsåra 40-45, av Andreas Magerholm
 • På Emblem på vitjing i 1931, av Andreas Magerholm
 • Grisehuset på Veibust, av Andreas Magerholm
 • Gamle stadnamn-ein del av vår kulturarv, av Rolf Solevåg
 • Namn på austsida av Valen, av Harry Lervåg
 • Årsmelding for Sula Sogelag 2010

2012: Sogeglimt frå Sula

 • Til lesaren
 • Jul og juleførebuingar på Sula ved slutten av 1800-talet, av Børre Vegsund
 • Julesjau på 1920-talet, av Ingrid Lied
 • Julefeiring – frå 1930 og utover, av Andreas Mgerholm
 • Heime. Snop. Kongesongen og rasjonering – 1951, av Edvard Molvær
 • Juletreet på «Glade-hjørne», av Kjell Thorsen
 • Etterkrigsjul med barneauge, av Børre Vegsund
 • Veverskens vuggevise
 • Reising før og no, av Andreas Magerholm
 • Gata vår – som ble borte!, av Kjell Thorsen
 • Heimevernet på Sula, av Andreas Magerholm
 • Katastrofepåska i Vestisen 1917, av Arne E. Dybdal
 • Eit barndomsminne (Jul på garden Skjortnes), av Henny Devold
 • Barneminne – Ein tur med D/S «Thorolf», av Ragnvald Salen
 • Sula Sogelag – føremål
 • Sula Sogelag – årsmelding 2011
 • Sponsorane våre

2013: Sogeglimt frå Sula

 • Til lesaren
 • Sula, av Odd Sørås
 • Torvspading, av Børre Vegsund
 • Musikklaget Ekko, av Harald Gjøsund
 • Første fotograf, av Edvard Molvær
 • Heidefamilien, av Frank Vågnes
 • Borgundfjordfiske, av Thomas Blomvik
 • Sverre Ness, av Andreas Magerholm
 • Brattstøa, av Andreas Magerholm
 • I mellom holmer og skjær, av Wenche Valseth
 • Arbeidsbestemmelser, Wenche Valseth
 • Sula Sogelag – føremål
 • Sula Sogelag – årsmelding 2012
 • Sponsorane våre

2014 : Sogeglimt frå Sula

 • Til lesaren
 • Barndomsminner frå Søre Sula, av Anne Lise Øen
 • Judith Nesheim – ein gledespreiar, av Andreas Magerholm
 • Nokre industripionerar på Sula, av Andreas Magerholm
 • Historie om Leirvågdalen, av Harry Lervåg
 • Ferge eller bru, av Kjell Thorsen
 • Gamleskolen på Fiskarstranda, av Kjell Thorsen
 • Sula Mållag, av Rolf Ukkelberg
 • Hverdager som ble borte, av Kjell Thorsen
 • Rollonhytta – 90 år, av Svein-Arne Bjørkavåg
 • Øyeblikk som var, av Kjell Thorsen
 • Vinterlige barndomsminne – 50 åra, av Kjell Thorsen
 • Blyantskisser frå det som eingong var, av Kjell Thorsen
 • Henningverkstaden, Fyllingen
 • Hoffs Møbelbedrift, Djupdalsvegen
 • Blomvikgarden, Fiskarstranda
 • «Stokkeløa», Furnes/Mauseidvåg
 • «Krikestua», Eidsnes
 • Nedlagt gardsbruk v/Vegsundbrua
 • Sula Sogelag
 • Årsmelding for Sula Sogelag
 • Sponsorane våre
 • Rettingar til fjorårsboka