Årsskrift

Alle årsskrifta kan kjøpast ved henvende seg til Sulaposten

Innhaldsliste 1994-2011

 • Om årsskriftet
 • Helsing frå ordføraren, av Ivar H. Molvær
 • Takk til skriftstyret, av Roar Tynes
 • Kalde vintrar og samferdselsproblem i Mauseidvåg,                                                      av Knut Olav Iversen
 • Fortidsminder og sagn, av Jørgen Veibust
 • Ole Alsing – futen i Bjørkavågen, av Odd Sørås
 • Lite tjuveri – stor straf, av Magnar Kruse Bjørge
 • Anthon Lerheim – en sunnmørsk oldsaksamler, av P. Stensager
 • Hans Strøm om Sulen eller Suløen Frå «Søndmørs Beskrivelse
 • Litt om posthistoria i Langevåg, frå 100-årsskiftet fram til i dag,                            av Egil Svarstad
 • Vegnamn som fortel historie, av Sigmund Molvær

1995: Sula og sulalendingar under krigen

 • Forord
 • Frå Fred til krig
 • Forsvarsvilje, mot og oppfinnsomhet preget sivilbefolkningen, av Thor kringstad
 • Bomber over Sula, av Oddbjørg Blindheim
 • Møte i «Samvirkelaget» på Stuguflåten hotell i april 1940 av Jon Dybvik
 • Nils Digernes, krigsdeltakar og motstandsmann, av Børre Vegsund
 • Bombesikkert rom i Langevåg, frå Sunnmørsposten
 • Krigsdeltakar og motstandsman, Rikard Humlen, av Harald Sunde
 • Tur/retur Sula 1940 – 45, av Lauritz Humlen
 • Karl Solevågseidet fortel frå krigen, av Rolv Ukkelberg
 • Sula-båtar som «gjekk vest», av Jan Erik Andreassen, Frank Vågnes og Reidar Melbø Helgesen
 • Deltakar i Slaget om Atlanteren, Peder Valldal, av Sigmund Molvær
 • Heimefrontverksemd på Sula under krigen, av Knut Olav Iversen
 • Illegale aviser
 • Arrestert av Gestapo, av Knut Olav iversen
 • «Leve Kongen», av Idar Skaar
 • Sulalendingar på Grini, av Sigmund Molvær
 • Atten måneder i tysk fangenskap, av John Leinslie
 • Matauke i langevåg i krigsårene 1940-45, av Frode Nordal Vegsund
 • Nokre matoppskrifter frå krigsåra
 • Matvise frå 1942
 • Sulagut under krigen, av Idar Skaar
 • Peilestasjonen på Eltrane, av Sigmund Molvær
 • Nasjonal plystring frå Nakken, av Knut Olav Iversen
 • Eit høveleg barkekar, av Oddvar Molvær
 • Krigsvitsar
 • Trafikk og trafikkvanskar i krigsåra, av Jon Dybvik og Reidar Sunde
 • Sulalendingar på fjordtur 1944, av Karsten Skaar
 • Arbeidstenesta – A-T, i krigsåra 1940-45, av Reidar Andersen
 • Borgund kyrkje, sulalendingane si kyrkje, av Børre Vegsund
 • «Her er London med nyheter på norsk»
 • 4 mann frå Langevåg omkom ved flyangrepet på Laksevåg, av Sigmund Molvær
 • Dei falne frå Sula
 • Frå krig til fred
 • Krigen endeleg over, Noreg er atter fritt, av Idar Skaar
 • Kven heiste flagget, av Børre Vegsund
 • Første 17. mai etter krigen, av Sigmund Molvær
 • Sponsorliste

1996: Tomme tun og stille stølar på Sula

 • Forord
 • Gamle grendi, av Ivar Aasen
 • Litt om livet på ein gard i gamle dagar, av Bia Andresen
 • Språklege forminne på Sula, av Alv G. Norda l Muri
 • Kyrkjebø
 • Vandring på historisk grunn, av Jim Arve Røssevold
 • Svart sjelenaud på Sula- Svartedauden og tida som følgde av Jarle Sulebust
 • Det tomme tunet Plassen
 • Teigblanding – teigskifte, av Ove Kaldhol
 • Bumerke på Sula, av Arne E. Dybdal
 • Den gamle busetnaden på Langevågsholmane, av Sigmund Molvær
 • Skarhaug-Knut – nybrotsmann og fiskarbonde, av Frank Vågnes
 • Eikremsvikane, av Børre Vegsund/Borgny Molvær
 • Nøringset, av Borgny Molvær og Rolf Ukkelberg
 • Eikremshjellen, av Borgny Molvær
 • Om sætrar og sætring på Sula, av Sigmund Molvær
 • Sponsorane våre

1997: Næringsliv på Sula i nær fortid  

 • Elvane ga grunnlaget for industrien på Sulalandet,av Anthon Iversen
 • Fabrikkverksemda på Tennholmen, av Sigmund Molvær
 • Lundal Ullvarefabrikk A/S, av Margot Ellingsæter til av Borgny Molvær
 • Holen Notbøteri, av Reidar Melbø Helgesen
 • Is-skjering – ei god attåtinntekt, av Sigmund Molvær
 • Verksemdene i Vågeneset, av Øystein Ramsli til Frank Vågnes
 • Sjøbuda Skjoldheim, Eidsnes, av Rolv Ukkelberg
 • Klippfisktørking på vórar, berg og hjellar, frå Sulaposten nr 3/97
 • Salen Røykeri, av Kjell Vågnes
 • Brødrene Kraasbyes EFTF. A/S, av Berit Kristin Aaland
 • Storreingjering på Kraasbye-fabrikken siste arbeidsdag før jul, av Jon Dybviks artikkel i Sulaposten 25.des. 1985
 • Fargeriet i Kilda, av Petter Vegsund
 • Volle-fargeriet i Mauseidvåg, av Sigmund Molvær
 • Holen Trelast og Trevarefabrikk, av Olga Myklebust og Rangvald Sandvik
 • Humlen Industri AS, av Bertel Humlen
 • TO-MO Veveriet AS, av Ivar H. Molvær
 • Østers-eventyret i Solavågen, av Andreas Magerholm
 • Petter Vegsund & Sønner AS, av Marit Bolstad
 • Furnes Jern og Metall, av B.M
 • Petter Jarnes-Fabrikken, av Otto Jarnes
 • Borgund Miniralvannfabrikk, av Kjellaug Karlsen
 • Møre Teppefabrikk, av Gudleik Digernes
 • Hamna-fabrikken, av Sigmund Molvær
 • Kvalitetsbygg, av Rolv Ukklelberg
 • Sunde Trevareverksted/Sunde Trevarefabrikk, av Marit Bolstad
 • Øvregårds Trykkeri, av Frank Vågnes
 • Molvær Isolering, av Borgny Molvær
 • Det var ein gong, arbeidsbestemmelsane 1863-1872 hos Devold Fab
 • Sponsorane våre

 • Langevåg kyrkje 50 år
 • Ved nedlegginga av grunnstein til Langevåg Kapell
 • Langevåg kirke en sann folkekirke, reist ved kjærlighet og offer.
 • Salme til vigsling av Langevåg kyrkje
 • I bryllaup i året 1919
 • Minne frå ei fjern barndomstid
 • D/S «Thorolf» – båt med mange, spennande liv
 • Ein tur med D/S «Torolf»
 • «Som militær han er et funn»
 • Om kongeferder på Sunnmøre i dansketida.
 • Kongen og Kronprinsen vitjar Langevåg
 • Den store fabrikkbrannen i Langevåg 30. mars 1950
 • Kildebuda
 • Tekstil & Vinyl.
 • Den siste bjørn på Sula
 • Sula Sogelag.
 • Sponsorane våre